Connect with us

ข่าวเด่น

“ยูนิไทย และ ซียูอีแอล ปันน้ำใจสู่ชุมชน”..

นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโส แผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโส แผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ นายโชติธัช จรัสจำเริญ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซี.ยู.อี.แอล. จำกัด

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมอบรม อาคาร 2 บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม “ยูนิไทย และ ซียูอีแอล ปันน้ำใจสู่ชุมชน” ส่งกำลังใจให้พี่น้องในชุมชนรอบสถานประกอบการ โดยมี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโส แผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ นายโชติธัช จรัสจำเริญ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซี.ยู.อี.แอล. จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            ซึ่งการแจกถุงยังชีพในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน  440 ชุด  ได้มอบให้แก่ 11 ชุมชนที่พักอาศัยโดยรอบบริษัทฯ ได้แก่ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง, ชุมชนบ้านทุ่ง, ชุมชนบ้านอ่าวอุดม, ชุมชนตลาดอ่าวอุดม, ชุมชนวัดมโนรม, ชุมชนบ้านนาเก่า, ชุมชนบ้านนาใหม่, ชุมชนบ้านทุ่งกราด, ชุมชนบ้านหนองมะนาว ,ชุมชนบ้านบางละมุง, และชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในชุมชน และบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ผู้นำชุมชน ที่เข้ามาร่วมรับมอบถุงยังชีพ จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.