Connect with us

กีฬา

ยูนิไทย @ ซียูอีแอล จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเพื่อสุขภาพ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ “แบดมินตันชุมชนสัมพันธ์ 2563”  ณ ศูนย์กีฬายูนิไทยและซียูอีแอล จ.ชลบุรี  ในการนี้ คุณสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี คณะผู้บริหารบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ นำโดย คุณสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ให้การต้อนรับ

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ “แบดมินตันชุมชนสัมพันธ์ 2563”  ณ ศูนย์กีฬายูนิไทยและซียูอีแอล จ.ชลบุรี 

คุณวิบูรณ์ คะหงุ่ย หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ คุณทัศนีย์ สร้อยฟ้า ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  รวมทั้ง พนักงาน บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ และ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด เข้าร่วมในการแข่งขัน  ในปีนี้ นอกจากชุมชนทั้ง 11 ชุมชนโดยรอบแล้ว (ชุมชนแหลมฉบัง ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง ชุมชนบ้านทุ่งกราด ชุมชนบ้านหนองมะนาว ชุมชนบ้านบางละมุง ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนบ้านนาใหม่) ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ อาทิ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง คุณสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง คุณบุญเชิด เผือกสะอาด ผู้จัดการคลังน้ำมัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในกิจกรรมอีกด้วย

            และต่อมา ทีมชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกิจกรรมประเพณีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในชุมชนมีความรัก สามัคคีกัน มีสุขภาพแข็งแรง ในด้านร่างกายและจิตใจ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ ต่อไป ในการนี้ บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลอย่างต่อเนื่องทุกปี

กิจกรรมประเพณีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม

            กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้แสดงศักยภาพ และความสามารถทางด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสร้างความสามัคสมานสามัคคีให้เกิดขึ้น ทั้งในระหว่างชุมชน ระหว่างหน่วยงานรอบข้าง ไปจนถึงสถานประกอบการอีกด้วย

โต  บางแค ………… เรียบเรียง / อัจฉรา  แตรรูปวิไล บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด / นิตยา ศรีวรานนท์  บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ………… รายงาน.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.