Connect with us

สังคมทั่วทิศ

ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ สร้างห้องน้ำถวายวัดฯ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานในกลุ่มบริษัทยูนิไทย

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัทยูนิไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างห้องน้ำถวายวัด บริจาคตู้หนังสือสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในกลุ่มบริษัทยูนิไทย ณ จังหวัดน่าน

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตัวแทนคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทย นำโดย ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ คุณไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทยูนิไทย ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างห้องน้ำถวายวัดพระธรรมจาริกบ้านกอก ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ. น่าน  และร่วมสร้างบานประตู หน้าต่างให้วัดพระธรรมจาริกหนองปลา ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน  รวมทั้งกิจกรรม Team Building ระหว่างกลุ่มบริษัทยูนิไทย ได้แก่ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (ท่าเรือยูนิไทย), บริษัท ยูไนเต็ด ไทย โลจิสติคส์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย คลังสินค้า จำกัด

พร้อมกันนี้ ทางบริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา และโรงเรียนบ้านกอก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนต่อไป

กิจกรรมเพื่อสังคมนี้ถือเป็นพันธกิจหลักที่กลุ่มบริษัทยูนิไทยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และผู้ที่ขาดโอกาส กิจกรรมเพื่อสังคมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัทยูนิไทยอีกด้วย ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างทีมสปิริตร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร

โต บางแค ……………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.