Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก MOU อบจ.ชลบุรี “ โครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล”

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

              รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในครั้งนี้   กับทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำโดย นายวิทยา คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งได้เชิญหน่วยงาน องค์การบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน จับมือลงนามความร่วมมือ MOU “โครงการ  Smart Chonburi  เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี”  วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี

             การนำร่องในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ  เช่น ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์  และการแปรรูปผลผลิต ด้านพลังงานทางเลือก ด้านคมนาคม การจราจรและการขนส่ง ด้านการแพทย์และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้านการมีส่วนร่วม และการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดให้มีเวทีการแข่งขันผลงานในระดับภูมิภาค และระดับชาติ

ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามในครั้งนี้ร่วมทั้งสิ้น13 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ,สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ,สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย  ,สมาคมสมองกลฝังตัวไทย  ,สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย ,วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค),  มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.