Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก วางมาตราการช่วยเหลือนักศึกษา ผ่อนผัน / ยกเว้น / เยียวยา / นศ.ที่ได้รับผลกระทบ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วางมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการผ่อนผัน ยกเว้น เยียวยา ทำประกัน จัดหาแทปเลต ให้กับนักศึกษา ได้มีการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงการกลับมาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ยังไม่คลี่คลายทำให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดำเนิน และการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ แต่การศึกษายังคงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ทางสถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ด้วยการเรียนออนไลน์ ทำให้นักศึกษาและบุคลากรต่างได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี จึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย

            เมื่เร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รวมถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563  จัดให้มีการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 100% นอกจากนี้มหาวิทยาลัย มีการออกประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเน้นย้ำให้บุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติตามคำสั่งตามประกาศที่รัฐบาลแจ้งมาอย่างเคร่งครัด โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังต่อไปนี้

 1. ผ่อนผันการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวนเงิน 1,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา  ส่วนที่เหลือให้ชำระครบเต็มจำนวน  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2564 2. ยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า  ภาคการศึกษาที่ 2/2563   ตั้งแต่วันที่  4 ธันวาคม 2563 – 12 มีนาคม 2564   3. เยียวยาค่าหอพักนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเขตพื้นที่บางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี จำนวนครึ่งหนึ่ง ของภาคการศึกษาที่ 3/2562 ภาคการศึกษา 1/2563  และภาคการศึกษา 2/2563  4. การทำประกันโควิดให้กับนักศึกษา ทุกระดับชั้น และทุกชั้นปี และบุคลากรทุกคน ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  5. จัดหาหน้ากากผ้า และสเปรย์การ์ดให้กับ นักศึกษาและบุคลากร ทุกคน ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  

                6. จัดให้มี HOTLINE COVID -19 สายด่วนเฉพาะกิจ  สอบถามข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   7. เพิ่มช่องทางการให้บริการสำหรับ ONLINE  กับนักศึกษา ผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ 8. กำหนดมาตรการและวางแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้ยืมอุปกรณ์กลับไปทำงานได้ และกำหนดการช่วงเวลาการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาทำงาน การเข้า – ออกงาน เพื่อลดการเดินทาง มาพร้อมกัน เพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดการสัมผัสเชื้อ  9. ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่  ตรวจวัดไข้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากาก ก่อนเข้าในพื้นที่ทุกครั้ง  10. ทำความสะอาด  ภายในอาคารปฏิบัติงาน อาคารเรียน และหอพักนักศึกษา ทุกจุดทั่วทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ทุกเขตพื้นที่ 11. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ให้กับบุคลากรและนักศึกษา   

                     นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการจัดหาแท็ปเลต ให้นักศึกษา ใช้ในการเรียน และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้สำหรับอาจารย์ใช้ในการสอนด้วย

โต  บางแค………….. เรียบเรียง / สุรศักดิ์  ศรีนันทวงศ์ (หนึ่ง) ………….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.