Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก ลงพื้นที่มอบของใช้ ให้กับ อบต.เกษตรสุวรรณ ที่จะปรับปรุงสถาบันวิจัยฯ เป็นศูนย์พักคอย

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ ส่งมอบอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม เเทนกำลังใจ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ เเละ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ รวมทั้งทีมจิตอาสาเกษตรสุวรรณ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจปรับปรุงพื้นที่ จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)  ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์บริการความเป็นเลิศด้านวิจัย สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (เขตพื้นที่บ่อทอง)       

                     

เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ ส่งมอบอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม เเทนกำลังใจ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ เเละ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ รวมทั้งทีมจิตอาสาเกษตรสุวรรณ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจปรับปรุงพื้นที่ จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)  ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์บริการความเป็นเลิศด้านวิจัย สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (เขตพื้นที่บ่อทอง) โดยมี นายปัญญา แจ่มแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ส่วนราชการท้องถิ่น พร้อมด้วยจิตอาสา เป็นผู้รับมอบ เเละให้การต้อนรับทีมผู้บริหารจาก มทร.ตะวันออก ในครั้งนี้

            สำหรับความคืบหน้า ในการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่คาดการณ์ว่า จะเปิดให้บริการได้ใน วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564  จากการเร่งมือปรับปรุง เพื่อให้ทันรับมือต่อสถานะการปัจจุบัน ที่มีจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ covid-19 ในเขตพื้นที่บ่อทองเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งวางแนวทาง ขยายเป็นโรงพยาบาลสนาม ในอนาคตอีกด้วย

โต บางแค……….. เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก………….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.