Connect with us

สังคมทั่วทิศ

มทร.ตะวันออก นำบุคลากรและนักศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ ได้นำบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 380 คน เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

ตามที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควตาจากทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)รอบ ที่ 1 จำนวน 380 โดส ณ อาคารวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงเป็นการตอบรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)

ส่งมอบวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษา และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการผลักดันให้นักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุด

โต บางแค ………….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.