Connect with us

สังคมทั่วทิศ

มทร.ตะวันออก จับมือ หอการค้าชลบุรี ด้านการศึกษาและวิจัย

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2563  สภาหอการค้าจังหวัดชลบุรี นำโดย นายณัฎฐธน สาตร์จีนพงษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี นายธีรพงษ์ ภาคภพ รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ นางสาวชนารดี พรวิสกุล ผู้ช่วยประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ สภาหอการค้าจังหวัดชลบุรี เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมหลัก ทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนากำลังคน การส่งเสริมนวัตกรรมสู่การสร้างผู้ประกอบการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาประชาชนเขตพื้นที่ EEC

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มอบหมายให้ ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ และร่วมหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือ ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / พงษ์ศักดิ์ พันจังหรีด ………….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.