Connect with us

เศรษฐกิจ

มทร.ตะวันออก จับมือ วิทยาลัยดุสิตฯ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่สู่สากล..

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานีพัทยา จัดโครงการ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่สู่สากล

ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธาน เปิดโครงการ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่สู่สากล

             ที่ หน้าห้อง Pacific Hall ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธาน เปิดโครงการ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่สู่สากล โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ วิทยาลัย ดุสิตธานี พัทยา

โดยโครงการดังกล่าว มุ่งหวังให้ประชาชน ในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา และบุคลากร ตระหนักและเห็นคุณค่า ของภูมิปัญญาในการทำอาหารไทย ขนมไทย อาหารว่างไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์และคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในทักษะวิชาชีพประยุกต์ใช้ความรู้ แล้วทักษะ ในการทำงานร่วมกันเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการอีกครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่บูรณาการขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับสถาบันการศึกษา และชุมชน

ภายในงานมีการสาธิตภูมิปัญญาศิลปะการทำอาหารไทย และภูมิปัญญาสมุนไพรไทย  จากอาจารย์และนักศึกษา   สาธิตการทำแกงมัสมั่นเม็ดบัว แกงสิงหล ขนมเกสรลำเจียก ขนมทองพลุ ขนมช่อม่วง ขนมปั้นขลิบไส้ปลา ข้าวหมาก อาหารหมักจากถั่วเหลือง เครื่องดื่มสมุนไพร และลิปบาล์มสมุนไพร เรียนรู้การทำขนมไทยโบราณ การะเวกสอดสี ถั่วแปบ ประทัดลม และ สัมปันนี

โต บางแค ….. เรียบเรียง / สมภพ มะลิลา …………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.