Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (Online : New Normal)

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 2 จ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 2 จ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 การอบรมออนไลน์ (Online) เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด (Online : New Normal) แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM พร้อมบันทึกวีดีโอ (VDO) เพื่อจัดทำสื่อองค์ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

โต บางแค………….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.