Connect with us

พระเครื่องภูธร

มทร.ตะวันออก จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมกับชุมชนฯ..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธาน จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมกับชุมชน ณ ศาลาศรีทองรวมใจ 66  วัดเขาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันนี้ ( 19 มี.ค. 67)   รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธาน จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมกับชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ ในฐานะที่เป็นคนไทย และพุทธศาสนิกชน ให้มีจิตสำนึกในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  จัดขึ้น ณ  ศาลาศรีทองรวมใจ 66  วัดเขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พระครูปลัด อังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ เลขานุการเจ้าคณะตำบลบึง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์           ซึ่งในปัจจุบันวัดเขาบางพระ  อยู่ระหว่างการบูรณะอุโบสถ และศาสนาสถานภายในวัด  จึงถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นสิริมงคลยิ่ง

โต บางแค ………. เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.