Connect with us

เศรษฐกิจ

พีไอเอ็ม ร่วมกับ รพ.สมเด็จฯ ลงนามความร่วมมือ พัฒนาด้านการศึกษา และโครงการในอนาคต

พีไอเอ็ม ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ลงนามความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษา และโครงการในอนาคต..

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา    สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา    สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นประธานพิธีการลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และ บุคคลสำคัญทั้งสองฝ่ายให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อมุ่งสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม อาทิ ด้านการแพทย์ การบริการสุขภาพ การบริการสังคม การสุขาภิบาล การโภชนาการ เป็นต้น 

            อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยยกระดับองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ   ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติอย่างบูรณาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาบุคลากร อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย รวมถึงขยายโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลายให้กับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มุ่งสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติจริง การฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ พร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา และพร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์กับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 101 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.