Connect with us

ข่าวเด่น

พิธีมอบรางวัล การประกวดเรียงความ “โรงเรียนปลอดภัย”

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายศุภมิตร ศิรกันฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดเรียงความ “โรงเรียนปลอดภัย” ณ โรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์   ประทุมเทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์

วันนี้ (26 เม.ย.65) เวลา 09:00 น.  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายศุภมิตร ศิรกันฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดเรียงความ “โรงเรียนปลอดภัย”  โดยมี  อธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์   ประทุมเทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการประกวดแข่งขันเรียงความ หัวข้อ “โรงเรียนปลอดภัย”  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งทักษะความสามารถของตนเอง และยังเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีกด้วย

โต บางแค ………… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.