Connect with us

ข่าวเด่น

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชลบุรีนำรถปันสุขสู่ชุมชน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี   ได้นำรถปันสุข มาแจกสิ่งของให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ที่  โครงการบ้านเอื้ออาทรเก้ากิโล  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ได้นำรถปันสุข มาแจกสิ่งของให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศ

รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง  ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ทางกระทรวงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะใน จังหวัดพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

  จึงได้จัดรถ พม. Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยการนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มามอบให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ

โต  บางแค………… เรียบเรียง  / สมภพ  มะลิลา ………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.