Connect with us

ข่าวเด่น

ผู้แทน UN-Habitat เยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลนครแหลมฉบังสุดยอด..ผู้แทน UN-Habitat และคณะ ขอเยี่ยมชม..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทย ผู้แทน UNEP และ ผู้แทน UN-Habitat ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือ ในประเด็นการจัดการขยะระดับเทศบาล พร้อมเข้าชมภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีผู้แทน

วันนี้ ( 18 พ.ค. 65)  นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทย ผู้แทน UNEP และ ผู้แทน UN-Habitat ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นการจัดการขยะระดับเทศบาล พร้อมเข้าชมภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีขนาดพื้นที่ 238 ไร่ รองรับปริมาณขยะ 300- 400 ตันต่อวัน

ายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ศูนย์กำจัดขยะฯ มีมาตรการดูแลและป้องกันสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง เช่นการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดกลิ่นขยะ พร้อมมีระบบบำบัดนำเสียเพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ ซึ่งศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้จะรองรับขยะครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ซึ่งในช่วงเช้า คณะผู้แทน UNEP ได้เข้าพบ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ เมืองอัจฉริยะพิชิตขยะ และทำความเข้าใจสถานการการจัดการขยะในประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ในครั้งที่มีกี่หารือระหว่างกระทรวงฯ และผู้แทนสหประชาชาติประชาชาติประจำประเทศไทย

ซึ่ง UN-Habitat ได้ดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะพิชิตขยะในปี 2561 เพื่อรับมือกับความท้าทายในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบ ลดการเกิดขยะจากต้นทาง และนำขยะที่เกิดขึ้นไปใช้ใหม่ ซึ่งมีเมืองกว่า 200 เมืองเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับความร่วมมือในการประเมินการจัดการขยะในเมืองด้วยเครื่องมืออัจฉริยะพิชิตขยะ ขณะนี้เก็บวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานโครงการฯ จึงได้มีการเข้าพบผู้บริหารของจังหวัดเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะพิชิตขยะและทำความเข้าใจสถานการการจัดการขยะในประเทศไทย

โต  บางแค ……….. เรียบเรียง / สุรศักดิ์ ศรีนันทวงศ์ ( หนึ่ง …. เยส ) ……. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.