Connect with us

ข่าวเด่น

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566  จำนวน 1 ราย นางสาวนิสัย รัตนสิงห์ บ้านเลขที่ 94/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

            วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566  จำนวน 1 ราย นางสาวนิสัย รัตนสิงห์ บ้านเลขที่ 94/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

             โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอเกาะสีชัง หัวหน้าส่วนราชการ นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายสรสิทธิ์ เภตรา กำนันตำบลเกาะสีชัง คณะกรรมการเหล่ากาชาด ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

             ในการนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย  นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ พร้อมได้เยี่ยมชมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมไว้ให้แก่เจ้าของบ้าน และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรียังได้มอบต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้แก่เจ้าของบ้านไว้ปลูก เพื่อเป็นแบบอย่างด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน

             ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและคณะ ได้เดินทางไปมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่พักอาศัยอยู่กับ มูลนิธิสงเคราะห์คนชรา เกาะสีชัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ มูลนิธิสงเคราะห์คนชรา เกาะสีชัง เลขที่ 114 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

โต บางแค……… เรียบเรียง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี …….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.