Connect with us

เศรษฐกิจ

ผู้ว่าชลฯลุยตรวจแผงชำแหละหมู แก้ไขปัญหาหมูแพงเกินจริง สร้างความเดือดร้อนให้ผู้บริโภค

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายภัครธรณ์ เทียนไขย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้เกี่ยวข้อง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจการกักตุนเนื้อสุกร ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

        วันนี้ (21 มกราคม 2565) นายภัครธรณ์ เทียนไขย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอเมืองชลบุรี และ ผู้เกี่ยวข้อง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจการกักตุนเนื้อสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ที่ ตลาดใหม่ชลบุรี และ ร้านจำหน่ายหมูเนื้อแดงโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

         นายภัครธร์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ราคาเนื้อสุกร ปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการหรือผู้ค้าเนื้อสุกรในการกักตุนเนื้อสุกร โดยประสงค์ให้ เนื้อสุกรขาดแคลนในท้องตลาด เพื่อที่จะได้นำเนื้อสุกรออกจำหน่ายในราคาที่สูง ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

        สำหรับจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมเร่งสำรวจข้อมูลฟาร์มสุกร จำนวนสุกร ผู้เลี้ยงสุกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเตรียมการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวังควบคุม กำกับการเคลื่อนย้ายสุกรและซากให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำรวจ ตรวจตราการ กักตุนเนื้อสุกร กำกับดูแลร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ โดยติดป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจน แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้ แจ้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านหรือปศุสัตว์อำเภอทันที ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งเฝ้าระวัง หากประชาชนพบราคาหมูแพงกว่าความเป็น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนสามารถแจ้งเหตุผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 1567 ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี

          ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อำเภอเมืองชลบุรี ได้แก่ ร้านเบทาโกร ช๊อป สาขาชลบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด ร้านหมูสดใส อยู่ที่หมู่3 ตำบลห้วยกะปิ ร้านศิริไลฟาร์ม ฟู๊ด อยู่ที่หมู่4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี และร้านเจ้คิ้ม หมูบางทราย ตำบลบางทราย ส่วนอำเภอศรีราชา ได้แก่ ร้านเบทาโกร ช็อป สาขาบ่อวิน อยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ส่วนอำเภอเกาะจันทร์ ได้แก่ ร้าน K&N meat อยู่ที่ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ส่วนอำเภอบ่อทอง ได้แก่ ร้านคุณนุ หมูสด อยู่ตรงข้ามเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ตำบลบ่อทอง และอำเภอบ้านบึง ได้แก่ ร้านคูณทรัพย์ หมูอนามัย อยู่ที่ชอยเชิดน้อย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จำหน่ายหมูเนื้อแดง ในราคากิโลกรัม 150 บาท จำกัด คนละไม่เกิน 2 กิโลกรัม ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 -277217

โต บางแค……….. เรียบเรียง / ปริญญา เทศสวัสดิ์ …………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.