Connect with us

การเมือง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานเปิดการฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่เกาะสีชัง ชลบุรี

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

   เมื่อเร็วๆนี้ที่ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชังและมีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงานและเทศบาลตำบลเกาะสีร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอบรมในการพัฒนาฝีมือแรงงานอิสระ 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้องรับในครั้งนี้         การเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ ให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงงานที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง พร้อมมีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำชุมชน จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จึงได้จัดฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ช่วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จำนวน 3 รุ่น , สาขาการทำผลิตภัณฑ์ที่ระลึกชุมชน จำนวน 2 รุ่น และ สาขาการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ จำนวน 1 รุ่น รวม 6 รุ่นๆละ20 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมรวมกันในวันนี้ และจะดำเนินการฝีกอบรมสาขาผู้ช่วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 โดยมีนายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

การฝึกอบรมที่จัดขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงแรงงานในวันนี้ จะเป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอเกาะสีชังนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดชลบุรี

โต บางแค …………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.