Connect with us

การเมือง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานเปิดการฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่เกาะสีชัง ชลบุรี

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

   เมื่อเร็วๆนี้ที่ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชังและมีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงานและเทศบาลตำบลเกาะสีร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอบรมในการพัฒนาฝีมือแรงงานอิสระ 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้องรับในครั้งนี้         การเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ ให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงงานที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง พร้อมมีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำชุมชน จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จึงได้จัดฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ช่วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จำนวน 3 รุ่น , สาขาการทำผลิตภัณฑ์ที่ระลึกชุมชน จำนวน 2 รุ่น และ สาขาการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ จำนวน 1 รุ่น รวม 6 รุ่นๆละ20 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมรวมกันในวันนี้ และจะดำเนินการฝีกอบรมสาขาผู้ช่วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 โดยมีนายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

การฝึกอบรมที่จัดขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงแรงงานในวันนี้ จะเป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอเกาะสีชังนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดชลบุรี

โต บางแค …………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.