Connect with us

ข่าวเด่น

ผอ.ทลฉ. มอบนโยบายการทำงาน หลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

เมื่อเร็วๆนี้ ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  หลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยได้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

            ทั้งนี้ทางผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Lee Chun Seng President และ Mr. Shigeaki Kikuno Vice President เกี่ยวกับประเด็น ปัญหาในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  พร้อมกันนี้ ทาง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังขอรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การปรับปรุงพื้นผิวถนน ระบบสาธารณูปโภค การจัดการด้านความสะอาด โดยทาง ท่าเรือแหลมฉบัง จะเป็นผู้รวบรวมและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ เพื่อจัดทำโครงการที่จะนำไปสู่การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้มีประสิทธิภาพ

            นอกจากนี้ ร้อยตำรวจตรีมนตรี  ลงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง รับฟังการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินการของโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A โดยได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง ดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มปริมาณตู้สินค้าทางเรือชายฝั่งของท่าเทียบเรือ A และ ศึกษาในเรื่องสัญญาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ อีกทั้ง ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้คำแนะนำด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในแต่ละสัญญา อีกด้วย

            พร้อมกันนี้ยังไปตรวจเยี่ยม ดูความก้าวหน้า พร้อมทั้ง รับฟังการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินการของ โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมเสนอให้ หาแนวทางในการเพิ่มปริมาณตู้สินค้าเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรในอนาคตในท่าเรือแหลมฉบัง  เนื่องจาก โครงการค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่คงที่ ดังนั้น การมีปริมาณตู้สินค้าเพิ่มมากขึ้น จะทำให้รายได้และกำไรในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น รวมถึง การนำระบบสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ อีกด้วย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ ICD ลาดกระบัง และสายเรือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการร่วมกันในอนาคต ซึ่งจะยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                                                                    เด็กสิงห์…… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.