Connect with us

ข่าวเด่น

“ปรเมศวร์” เปิดงาน วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน
“วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15” ประจำปี 2563..

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

             เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่   21 สิงหาคม 2563  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์  ครั้งที่ 15” ประจำปี 2563 ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านวิชาการและกายภาพ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถ ของนักเรียนในภาคตะวันออก รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภาคของไทย ในราคาย่อมเยาว์     โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้บริหาร ประธานชุมชน ผู้มีเกียรติ บุคลากร และ นิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.