Connect with us

การเมือง

“ประธานเดชา”นำทีม ส.อบจ.ชลบุรี เขตศรีราชา มอบอุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุน สาธารณสุขอำเภอศรีราชา

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

น.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ นายเมธี ส่งเสริม นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุขอำเภอศรีราชา  ร่วมกันรับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertrip Pluse Oximeter) จำนวน 70 เครื่อง จาก นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา และ  นายวริศพันธ์ ทัตศิริวีรภัทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

           ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี น.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายเมธี ส่งเสริม นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุขอำเภอศรีราชา  ร่วมกันรับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertrip Pluse Oximeter) จำนวน 70 เครื่อง จาก นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา อาทิ นายเอกสิทธิ์  อ่ำฉอ้อน  นายอโณทัย เจริญสันติสุข นายจตุพร  บุญชอบ  นายรุจิภาส ทรัพยา  นายสมเกียรติ เกตุวัตถา  นายสงกรานต์  ภาชนะ นายระ กลั่นด้วง สมาชิกสภา องค์การบริหารจังหวัดชลบุรี และ  นายวริศพันธ์ ทัตศิริวีรภัทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี ยังวิกฤตอยู่ มียอดผู้ป่วยโควิดพุ่งสูงในแต่ละวัน จากการตรวจเชิงรุกของ สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นายเมธี ส่งเสริม นักวิชาการชำนาญการ สำกงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา กล่าวว่าในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทางสาธารณสุขเองได้มีการรับมือโดยมีการคัดกรอง ว่าผู้ป่วยมีอาการหรือไม่มีอาการโดยแยกเป็นเคสเช่นเขียวจะให้ดูแลรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านโดยทางสาธารณสุขจะมีขุดอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์แพทย์พร้อมกับทีมของสาธารณสุขเทศบาลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยชีวิตความเป็นอยู่และอาการของแต่ละวันเพื่อทำรายงานส่งในแต่ระวันถ้าผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นก็จะมีการส่งตัวรักษาตามสิทธิของผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนั้น สิ่งที่ต้องการในขณะนี้คือทางสาธารณสุขเองยังคงมีอุปกรณ์ไม่มากพอในการช่วยเหลือผู้ป่วย สิ่งที่ต้องการคือเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่างๆ และสมุนไพรฟ้าทลายโจรสำหรับใช้บรรเทาอาการของผู้ป่วย

โต บางแค ………… เรียบเรียง / พรพรรณ ยางทรัพย์……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.