Connect with us

การเมือง

“บิ๊กป๊อก” นำทีม อบจ.ชลบุรี (ศรีราชา) มอบอาคารเรียนฯ ในโอกาสครบรอบ 63 ปี โรงเรียนบ้านบ่อวิน..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี มอบอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี (2563) พร้อมอาคารเอนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี (2562) ให้กับ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)  ตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก..

             เมื่อเวลา 10.30 น. (11 มี.ค.65) ที่ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)  ตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) เป็นประธานในพิธี มอบอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี (2563) พร้อมอาคารเอนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี (2562) ให้กับ โรงเรียนบ้านบ่อวิน ซึ่งได้มีสมาชิก อบจ.ชลบุรี  อาทิ นายพันศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี  นายเดชา  จันทร์เล็ก ประธานสภา อบจ.ชลบุรี  พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน /  นายจตุพร บุญชอบ  /  นายอโนทัย เจริญสันติสุข  /  นายสงกรานต์ ภาชนะ /  นายรุจิภาส ทรัพยา  /  นายสุระ กลั่นด้วง  และ นายสมเกียรติ เกตุวัตถา กลุ่ม ส.อบจ.ชลบุรี  เขตอำเภอศรีราชา  นายอภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชาฝ่ายป้องกัน นายคณิต เจียหลิม กำนันตำบลบ่อวิน ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)  นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อวิน พร้อมด้วย คณะครู ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการรับมอบอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ในครั้งนี้

จากนั้น นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ได้ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 63  ปีของ โรงเรียนบ้านบ่อวิน ซึ่งได้ยอดเงินในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)  ก่อนที่ทางนายก อบจ.ชลบุรี จะมอบอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์ ผ่านทาง  นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3  โดยมี แขกผู้มีเกียรติ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

             นายคณิต เจียหลิม กำนันตำบลบ่อวิน ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)   กล่าวว่า  โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2501 ตั้งอยู่ เลขที่ 265/49 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อยู่ในเขต เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สังกัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดย อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวินหลังนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  อบจ.ชลบุรี เป็นอาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 14 ห้อง โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 11,306,000 บาท และอาคารเอนกประสงค์ (ลานกีฬา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเป็นเงิน1,760,000 บาทรวมเป็นเงินที่ทางอบจ.ชลบุรีสนับสนุนทั้งสิ้น13,066,000 บาท โดยทางโรงเรียนบ้านบ่อวินจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  มีนักเรียนทั้งสิ้น 12,02 คน ซึ่งในแต่ละปีมีเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชากรแฝงเข้ามาทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่และได้ส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนกันเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขยายชั้นเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านบ่อวิน พบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงได้ประสานงานทางอบจ.ชลบุรี เพื่อของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการพิเศษ  ที่จำเป็นต่อไปสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการศึกษาได้เป็นอย่างดี      นอกจากนั้น ชั้นล่างที่เป็นใต้ถุนโล่งยังใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และประเทศชาติต่อไป

            นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ตลอดจนประชาชนทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และครั้งนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็ต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมากที่จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างอาคารให้ในครั้งนี้

โต บางแค……….. เรียบเรียง / พรพรรณ ยางทรัพย์ ( กิ๊ฟ  ไม้ด่าง ) ……… รายงาน 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.