Connect with us

เศรษฐกิจ

“บิ๊กตู่” เซ็นคำสั่ง แต่งตั้ง “จุฬา สุขมานพ” นั่งเก้าอี้เลขาธิการอีอีซีคนใหม่..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการอีอีซี คนใหม่

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 ตามที่พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 กำหนดให้มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของสำนักงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายจุฬา สุขมานพ ดำรงตำแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เสนอนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 จึงแต่งตั้ง นายจุฬา สุขมานพ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

Advertisement
ข่าวเด่น1 วัน ago

กฟผ. สนับสนุนนโยบายเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติไทยต่อเนื่อง เดินหน้านำเข้า LNG ใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง

สังคมทั่วทิศ4 วัน ago

GPC สนับสนุนทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยมุ่งเน้นที่จะ พัฒนาคนดีสู่สังคม..

เศรษฐกิจ2 สัปดาห์ ago

สุดยอด..บริษัทยูนิไทยฯ รับรางวัลสถานประกอบการ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12..

กีฬา2 สัปดาห์ ago

เครือสหพัฒน์ ศรีราชา เตรียมจัดงานวิ่งการกุศล  SAHA GROUP Charity Run 2023.. “วิ่งนี้เพื่อน้อง ”..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการฯ ระบุชัด เหตุปลาตายเกลื่อนชายหาด เกิดจาก แพลงก์ตอนบลูม (Plankton Bloom)..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.