Connect with us

เศรษฐกิจ

นิคมฯแหลมฉบัง หนุนอาชีพเสริมชุมชน จัดอบรมการชงกาแฟอย่างถูกวิธี

นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลม เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟ โดยมี เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษาชลบุรี เดินทางมาเป็นวิทยากร  มีผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังสมัครเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก  และได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ (โต บางแค) นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ชื่นชอบการดื่มกาแฟ ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเจริญเติบโต ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ เป็นองค์กรหลักที่มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นภาคอุตสาหกรรม และการบริการสู่อนาคตที่ยั่งยืน จึงได้มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การกำกับดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม ให้อยู่ในมาตรฐาน ลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคม ชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับของสังคม และชุมชน ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 การจัดโครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ชุมชนโดยรอบพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟ เป็นโครงการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้มี งานทำ สร้างรายได้ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และให้นิคมอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับ ชุมชนอย่างมีความสุขการจัดโครงการสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบฯ เป็นการสอนพื้นฐานและศิลปะของการชงกาแฟให้กับพี่น้องชาวชุมชน เป็นโครงการที่ดีต่อชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้มีงานทำ สร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และให้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตอีกด้วย

โต บางแค …….. เรียบเรียง / พงษ์ศักดิ์ พันจังหรีด ……. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.