Connect with us

เศรษฐกิจ

นิคมฯปิ่นทอง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมฯ..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม “ธงขาวดาวเขียว”) Green Star Award ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-16.00 น. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม “ธงขาวดาวเขียว”) Green Star Award ประจำปี 2567  โดยมีวัตุประสงค์  เพื่อให้ชุมชนเเละผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบนิคมฯ มีโอกาสรับรู้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของนิคมฯ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นใจในการกำกับดูเเลตามหลักธรรมมาภิบาลสิ่งเเวดล้อม โดยเข้าร่วมการตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2)ได้เเก่ บริษัทไอจิ ฟอร์จ (ไทยเเลนด์) จำกัด เเละ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ เเอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้กรรมการเข้าร่วมตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัติการ2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมเเละจัดการคุณภาพสิ่งเเวดล้อมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เทศบาล โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตัวแทนผู้นำชุมชนหนองค้อ,ชุมชนเขาชี,ชุมชนวังค้อ ,ชุมชนหนองหว้า,ชุมชนบึงล่าง ซึ่งเป็นชุมชนเเละผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบนิคมฯ

โต บางแค ………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.