Connect with us

เศรษฐกิจ

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมฯ

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม “ธงขาวดาวเขียว”) Green Star Award ประจำปี 2567 โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนเเละผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบนิคมฯ

เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-16.00 น. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม “ธงขาวดาวเขียว”) Green Star Award ประจำปี 2567 โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนเเละผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบนิคมฯ มีโอกาสรับรู้ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของนิคมฯ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นใจ ในการกำกับดูเเลตามหลักธรรมมาภิบาลสิ่งเเวดล้อม

โดยเข้าร่วมการตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 1) ได้เเก่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เเละ บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด ทั้งนี้กรรมการเข้าร่วมตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัติการ2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมเเละจัดการคุณภาพสิ่งเเวดล้อมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เทศบาล โรงเรียนบ้านเขาดิน ตัวแทนผู้นำชุมชนเขาดิน,ชุมชนหนองยายบู่,ชุมชนเนินผาสุข,ชุมชนเขาน้อย,ชุมชนนิคมฯบ่อวิน ซึ่งเป็นชุมชนเเละผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบนิคมฯ

โต บางแค …………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.