Connect with us

ข่าวเด่น

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง มอบเวทีอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนบ้านเขาดิน.. 

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

คุณสุจินต์  เรียนวิริยะกิจ กรรมการฝ่ายบริหาร นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธี มอบเวทีอเนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนบ้านเขาดิน  ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เมื่อเร็วๆนี้  คุณสุจินต์  เรียนวิริยะกิจ กรรมการฝ่ายบริหาร นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธี มอบเวทีอเนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนบ้านเขาดิน  ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งเวทีอเนกประสงค์ดังกล่าว เป็นการก่อสร้าง โดยการสนับสนุนของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างสานความสามัคคีระหว่าง นิคม ฯ และ ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับ การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี  นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นผู้รับมอบเวทีอเนกประสงค์ดังกล่าว

โต บางแค ……….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.