Connect with us

เศรษฐกิจ

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จับมือ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างสรรค์สังคม..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จับมือ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างสรรค์สังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ เราจะอยู่เคียงข้าง สังคมอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  ณ โรงแรมโมริโนะ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้จัดการประชุมรายงานการติดตามตรวจสอบมาตราการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (รอบเดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2563 ) โดยผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมรับฟัง อาทิเช่น ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ผู้แทนองค์การบริการส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในท้องถิ่นที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยมี  คุณสุริยะ  ศิริจันโทภาส ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ให้การต้อนรับ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณพรเทพ  ภูริพัฒน์  รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

เมื่อเดือนมิถุนายน บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับผู้ประการในนิคม ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จึงได้สนับสนุนชุดโต๊ะนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาลจำนวน 6 ชุด พร้อมทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับทาง โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โดยมี  คุณกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ และ คณะครู รับมอบในครั้งนี้  ทั้งนี้ ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ยังกล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองพร้อมที่จะสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ เราจะอยู่เคียงข้าง สังคมอย่างยั่งยืน”

สืบเนื่องจาก “วันสิ่งแวดล้อมโลก”  โดย บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้จัดโครงการ “ปลูกกล้าไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาตะแบก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีหัวหน้าหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่นตลอดจนประชาชนและผู้ประกอบการใน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สานต่อนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และชุมชน

โต บางแค ………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.