Connect with us

ข่าวเด่น

นายกเมืองพัทยารุกหนัก เร่งช่วยครอบครัวเดือดร้อน

            นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าตามที่ อบจ.ชลบุรี ได้จัดโครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทำการคัดกรองและคัด เลือกบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากสภาวะการว่างงานที่มีผลมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยจะส่งมอบเงินเยียวยาให้รายละ 1,000 บาทนั้น กรณีดังกล่าวคงมีการยกเว้นพื้นที่เมืองพัทยา เนื่องจากเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษที่ไม่เข้าข่ายที่จะให้การสนับสนุนได้ อย่างไรก็ตามสำหรับเมืองพัทยาเองในเรื่องนี้ได้มีการหารือและมีแผนที่จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยได้ดำเนินการปรับแผนงบประมาณ ประจำปี 2563 ซึ่งส่วนไหนหรือกิจกรรมใดที่ไม่มีความจำเป็นก็จะให้ทำการพักรอไว้ก่อน โดยให้ทางสำนักการคลังและสำนักปลัดเมืองพัทยา ดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลระบบต่างๆที่มีความจำเป็นไว้ จากนั้นก็จะนำงบประมาณในส่วนที่เหลือและส่วนที่ยังรอเวลาได้มารวมจัดสรรไว้ซึ่งขณะนี้มีงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 100 ล้านบาท เพื่อมาใช้ประโยชน์ในสถาน การณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในปัจจุบันและการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ดีขึ้นด้วย

               นายสนธยา กล่าวต่อไปว่ากรณีนี้เมืองพัทยาคงจะเร่งทำการศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อให้การนำงบประมาณมาใช่เกิดประโยชน์และถูกต้องตามหลักการที่สุด โดยจะเป็นรูปแบบและลักษณะเดียวกันกับที่ทาง อบจ.ชลบุรี นำมาใช้เพื่อเยียวยาประชาชนในจังหวัด ซึ่งเบื้องต้นเมืองพัทยามีแผนดำเนินการใน 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 1.การเยียวยาครอบครัวที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถาน การณ์นี้ครอบครัวละ 1,000 บาท โดยจะมอบหมายให้ทางชุมชนทั้ง 42 แห่ง เป็นผู้ดำเนินการคัดกรองครอบ ครัวที่มีปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจริงๆเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาการส่งมอบเงินตามที่กำหนดไว้ 2.การดูแลในเรื่องของการส่งมอบถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตามสมควร และ 3.ด้วยความที่เมืองพัทยามีประชาชนและแรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และแรงงานจากต่างจังหวัด จึงจะได้จัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่ม โดยตั้งจุดบริการและส่งมอบให้กับผู้เดือดร้อนที่จะแจกจ่ายไปยังทุกเขตทั่วเมืองพัทยาอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาและลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสานการณ์วิกฤติในปัจจุบันด้วย…

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.