Connect with us

การเมือง

“นายกฯป๊อก” นำทีม มอบอาคารเรียน และ อาคารเอนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.) เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี (2562) พร้อมอาคารเอนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี (2561)ให้กับ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โดยมี สมาชิก อบจ.ชลบุรี อาทิ นายพันศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภา อบจ.ชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน ส.อบจ.ชลบุรี นายจตุพร บุญชอบ ส.อบจ.ชลบุรี นายอโนทัย เจริญสันติสุข ส.อบจ.ชลบุรี นายสงกรานต์ ภาชนะ ส.อบจ.ชลบุรี นายรุจิภาส ทรัพยา ส.อบจ.ชลบุรี นายสุระ กลั่นด้วง ส.อบจ.ชลบุรี และ นายสมเกียรติ เกตุวัตถา ส.อบจ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นสมาชิก ส.อบจ.ชลบุรี เขตพื้นที่อำเภอศรีราชาทั้งหมด ได้เดินทางมาร่วมในพิธี โดยพร้อมเพียงกัน

             เมื่อเวลา 10.00น.วันที่1เมษายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.) เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี (2562) พร้อมอาคารเอนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี (2561)ให้กับ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โดยมี สมาชิก อบจ.ชลบุรี อาทิ นายพันศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภา อบจ.ชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน ส.อบจ.ชลบุรี นายจตุพร บุญชอบ ส.อบจ.ชลบุรี นายอโนทัย เจริญสันติสุข ส.อบจ.ชลบุรี นายสงกรานต์ ภาชนะ ส.อบจ.ชลบุรี นายรุจิภาส ทรัพยา ส.อบจ.ชลบุรี นายสุระ กลั่นด้วง ส.อบจ.ชลบุรี นายสมเกียรติ เกตุวัตถา ส.อบจ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นสมาชิก ส.อบจ.ชลบุรี เขตพื้นที่อำเภอศรีราชาทั้งหมด ได้เดินทางมาร่วมในพิธี โดยพร้อมเพียงกัน

  นายอภิชัย นาควิกรัย อดีตกำนันตำบลตำบลเขาคันทรง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ พร้อมด้วย นางปัทมาพร ศรีกำพล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาคันทรง พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ ในการรับมอบอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าว

หลังจากนั้น นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี ได้ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของโรงเรียนบ้านสุศักดิ์ ซึ่งได้ยอดเงินในการทอดผ้าป่า ครั้งนี้ถึง 400,000 บาท ซึ่งก่อนที่ทาง นายกอบจ.ชลบุรี จะมอบอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ผ่านทาง นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 โดย อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ หลังนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ชลบุรี เป็นอาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 13,395,000 บาท และ อาคารเอนกประสงค์(ลานกีฬา)เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเป็นเงิน 4,770,000 บาท อาคารเรียน สพฐ.เป็นเงิน 15,489,320 บาท ซึ่งในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติ ทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

   นายอภิชัย นาควิกรัย อดีตกำนันตำบลเขาคันทรง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน  กล่าวว่า โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 850/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง สร้างเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2505 โดยการนำของ นายจ่าย ปิ่นทองคำ ร่วมกับชุมชน โดย นายนิวัฒน์ เนื่องจำนงค์ เป็นผู้มอบที่ดินให้ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ หลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ชลบุรี เป็นอาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 13,395,000 บาท และ อาคารเอนกประสงค์(ลานกีฬา)เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเป็นเงิน 4,770,000 บาท อาคารเรียน สพฐ.เป็นเงิน 15,489,320 บาท ซึ่งในครั้งนี้ได้มี นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อวิน และ ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายชำนาญ นาคทั่ง กำนันตำบลเขาคันทรง  เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้

    โดยทาง โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 2 – ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 524 คน ซึ่งในแต่ละปี มีจะมีเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชากรแฝงเข้ามาทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และได้ส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนกันเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงต้องขยายชั้นเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ พบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนในสมัย นางกนกรักษ์ สุวรรณ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่  จึงได้ประสานงานไปทาง อบจ.ชลบุรี เพื่อของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการพิเศษ ที่จำเป็นต่อไปสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการศึกษาได้เป็นอย่างดี ให้นักเรียนได้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และประเทศชาติต่อไป

โต บางแค ………. เรียบเรียง / ชำนาญ ใจเอื้อ ( โก๊ะ แมวเก้าชีวิต )………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.