Connect with us

สังคมทั่วทิศ

นายกสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไก่ฯมอบทุนการศึกษาในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

นายกสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษากับโรงเรียน ทั้งหมด 15 โรงเรียน กับ 2 สถานพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

             เมื่อเวลา19.00น.(4ก.ย.63) ที่ สโมสรหมู่บ้านพนาวัลย์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป ผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ในประเทศไทย ได้จัดงานมอบทุนสนับสนุนการศึกษากับทางโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งหมด 15 โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนวัดเขาดิน โรงเรียนบ้านวังค้อ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนบ้านเนินตอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูบุรีรัมย์  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านเชียงแล จังหวัดน่าน โรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่ จังหวัดลำพูน โรงเรียนบึงกาฬ (ทุนนาฏศิลป์) โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน ชลบุรี และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบให้โรงเรียนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 800,000 บาท 

โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้  เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละโรงเรียน รวมทั้งมอบให้สถานพยาบาลอีก2แห่งคือ โรงพยาบาลหนองกี่ บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงไร่ ขอนแก่น แห่งละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้นที่มอบทั้งหมดนี้รวม 900,000 บาท

            สำหรับการจัดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ทาง ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่  จึงได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้ทำติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งนำเงินทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า  ส่วนสถานพยาบาลนั้นก็มีความสำคัญในการรักษาคนเจ็บป่วยให้หายทั้งสองแห่งที่มอบให้นั้นก็นำไปพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยให้ทันสมัยต่อไป

โต บางแค …… เรียบเรียง / ชำนาญ ใจเอื้อ (แมวเก้าชีวิต) ……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.