Connect with us

การเมือง

“นายกป๊อก”นำทีม อบจ.ชลบุรี มอบเงิน 20 ล้าน ให้ รพ.สมเด็จฯ จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา  ได้นำเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มามอบให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ  ซึ่งเงินอุดหนุนดังกล่าว เป็น โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) 

เมื่อเวลา 10.00 น. ของ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ที่บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ตึกพระพันวัสสา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา  ได้นำเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มามอบให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ  ซึ่งเงินอุดหนุนดังกล่าว เป็น โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สำหรับอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เกิดขึ้นโดยพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล และเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ให้มีศักยภาพ มีความพร้อม และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก ที่เอื้อต่อผู้ป่วย ประชาชนที่ฐานะด้อย หรือด้อยโอกาสให้เข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้ง่าย ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยอาคารดังกล่าว ได้รับพระราชทานชื่อ “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” โดยเป็นศูนย์รักษาพยาบาลแห่งภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 26 ชั้น เนื้อที่ประมาณ หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหก (158,426) ตารางเมตร สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 8,000 คนต่อวัน มีเตียงรับผู้ป่วย 745 เตียง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 6,000 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 ปี (พ.ศ.2558-2563)

โต บางแค……….. เรียบเรียง / พรพรรณ ยางทรัพย์ (กิ๊ฟ ไม้ด่าง) …………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.