Connect with us

การเมือง

“นายกปื๊ด” เปิดเกมรุก ใช้นวัตกรรมสุดเจ๋ง.. เข้าช่วยผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ได้อย่างรวดเร็ว..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่น และให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “สายด่วนห่วงใย เทศบาล ใส่ใจดูแลประชาชน” ตามชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรี

ที่บริเวณชุมชนจุลินทร์และมิตร เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดย นายธาณินทร์  สุวรรณกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการสายด่วนห่วงใย เทศบาล ใส่ใจดูแลประชาชน และวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Help และ การบันทึกข้อมูล เบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้กับประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน รวมทั้งแนะนำวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการสายด่วนห่วงใย เทศบาลฯ ใส่ใจดูแลประชาชน  มีทั้งสิ้นจำนวน 424 คน ใน 13 ชุมชนของพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทั้งด้านการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เหตุเดือดร้อนรำคาญ การติดต่อสื่อสาร ระหว่างประชาชน กับ เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ ผู้สูงวัยที่อยู่ลำพัง ผู้สูงวัยที่เจ็บป่วย ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความเสี่ยงที่อาจได้รับอุบัติเหตุจากโรคประจำตัว และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาและเพื่อเป็นการยกระดับการบริการประชาชนของเทศบาลเมืองศรีราชาให้สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เปิดเผยว่า โครงการนี้ เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับบริษัทโทรคมนาคม จัดบริการประชาชนในเขตเทศบาลฯ  ในการดูแลความปลอดภัย ในทรัพย์สิน สุขภาพ เรื่องเดือดร้อนรำคาญ ในการแจ้งให้เทศบาลฯ ได้ทราบเรื่องราวความเดือดร้อน และเหตุฉุกเฉิน เพื่อเทศบาลฯจะได้ส่งทีมงานเข้าไปดูแล ช่วยเหลือ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทางด้านไอที และแอปพลิเคชั่น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยได้สำรวจข้อมูลประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่อยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 424 คน ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ และแนะนำโครงการเพื่อให้สามารถได้ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องต่อไป

นายธาณินทร์  สุวรรณกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า เครื่องมือนี้คือ เครื่อง SOS โฟนแพคกิ้ง เป็นเครื่องมือที่เป็นทั้งโทรศัพท์ กล้อง และตัวติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่ใช้ โดยวิธีใช้เมื่อต้องการความช่วยเหลือเพียงกดปุ่มที่เครื่องประมาณ 10 วินาที เครื่องจะสั่น แล้วส่งสัญญาณไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุของเทศบาลฯ รวมทั้งพิกัด GPS ที่เครื่องนี้อยู่ด้วย ทางเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเดินทางไปรับตัวผู้แจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งจะสร้างความสะดวก สบาย ปลอดภัย และรวดเร็วในการส่งตัวไปรักษา หรือแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

โต  บางแค ……….. เรียบเรียง

สุรศักดิ์  ศรีนันทวงศ์ (หนึ่ง …… เยส) /  ชำนาญ  สวนศรี ( จา  เกาะลอย )…….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.