Connect with us

สังคมทั่วทิศ

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ จัดซื้อชุดนักเรียน ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงฯ..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นางสิริมา  กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางกนิษฐา จันทรศิริ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท GPC อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล จำกัด และ บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ LCB1,B5,C3 และ ท่าเทียบเรือ F  ได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุน ในการจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

วันนี้  (13 พ.ค. 65) ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสิริมา  กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางกนิษฐา จันทรศิริ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท GPC อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล จำกัด และ บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ LCB1,B5,C3 และ ท่าเทียบเรือ F  ได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุน ในการจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,645 (หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยมี เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ 

            นางสิริมา  กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย   กล่าวว่า  “การมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้  ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยทาง คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหา การขาดแคลนชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนในเด็กด้อยโอกาส และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์งบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ  ที่จะต้องไปศึกษาตามสถานที่ต่างๆ  และในช่วงนี้  เด็กนักเรียนอยู่ในช่วงใกล้เปิดเทอม  จึงขอฝากความห่วงใย ถึงนักเรียนและผู้ปกครอง ให้ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้มากขึ้น เพราะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ทั้งนี้เพื่อหวังอยากให้เด็กผู้ด้อยโอกาส มีจุดยืนในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง  มีสุขภาพแข็งแรง และโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต”  นางสิริมา  กล่าวในที่สุด

โต  บางแค ………. เรียบเรียง / ยืนยงค์ ยินดี (โจ ลำน้ำปิง )……… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.