Connect with us

สังคมทั่วทิศ

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในนามของท่าเรือแหลมฉบัง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้าน โครงการสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิต ที่ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่ ห้องประชุม1อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง  เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในนามของท่าเรือแหลมฉบัง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้าน โครงการสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิต

ซึ่ง ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่านและสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสารรวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นสำคัญ

เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งทางท่าเรือแหลมฉบังได้ตระหนักถึง การให้การสนับสนุนและวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนโดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ซึ่งการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้มีประสบการณ์ในการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมด้านภาษากับครูภาษาอังกฤษ โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โดยให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้นและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออก (EEC) แม้ว่าในปีนี้ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทั่วประเทศ แต่ท่าเรือแหลมฉบังยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนรวมทั้ง ยังคงสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

โต บางแค ……… เรียบเรียง / พงษ์ศักดิ์ พันจังหรีด ……… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.