Connect with us

ข่าวเด่น

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน 4 โครงการเพื่อสังคม

ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนใน 4 โครงการ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อการเรียนโดยรอบท่าเรือ

วันนี้ (28 ส.ค. 2563)  ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนในโครงการ “ท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน”  โดยมีตัวแทนแต่ละโรงพยาบาล  โรงเรียน  เข้าร่วม  ในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  4 โครงการ คือ 1. โครงการท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน  ,2.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ,3. โครงการห้องสมุดปันความรัก เพิ่มความรู้ สู่ชุมชน  และ 4.โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับนักเรียน  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

โดยโครงการแรกเป็นโครงการ ท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน  ซึ่งได้มอบเงินให้ 4 โรงพยาบาล เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี  ที่จะนำมาให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท  และโครงการ 2. เป็นโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์  เพื่อสนับสนุนสื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม รวมเป็นเงิน 110,668 บาท 

ส่วนโครงการที่3. คือโครงการ พัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับนักเรียน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและความสนใจในด้านดนตรี ซึ่งสามารถช่วยในการพัฒนาสมาธิและสติปัญญา โดยใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อกลางในปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000.- บาท ให้แก่ทางโรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟิน วิทยาคม)

            สำหรับโครงการที่ 4. เป็นโครงการ ห้องสมุดปันความรัก เพิ่มความรู้ สู่ชุมชน เพื่อสนับสนุน หนังสือ สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้ในห้องสมุดให้กับโรงเรียนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 อีก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)  และโรงเรียนบ้านบางละมุง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 781,869 บาท ด้วยกัน

                                  โต  บางแค …….. เรียบเรียง / พงษ์ศักดิ์  พันจังหรีด ………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.