Connect with us

เศรษฐกิจ

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายบัณฑิต  สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือฯ ตามโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2565  เกือบ 200 ทุน เป็นเงินเกือบ 1 ล้านบาท 

วันนี้ (7 ก.ย.) นายบัณฑิต  สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC) และเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

นายบัณฑิต  สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง 

นายบัณฑิต  สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  กล่าวว่า โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 แล้ว  โดยโครงการนี้ ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยด้านการศึกษา และปัจจัยด้านการดำรงชีวิต ให้เยาวชนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้กับครอบครัว และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในชุมชน จำนวน 39 ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชนในชุมชนๆ ละ 5 คน โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มมาอย่างต่อเนื่องจ  เริ่มตั้งแต่ปี  2560 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นเงินสนับสนุนทั้ง 6 ครั้ง จำนวน 5,610,000 บาทแล้ว ซึ่งในปีนี้ มีผู้รับทุนจำนวน 195 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 975,000 บาท

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / สมจิตร น้อมล้อม ……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.