Connect with us

ข่าวเด่น

ทัพเรือภาค 1 ทำเจลล้างมือ และ หน้ากาก Face Shieid แจกจ่ายให้ประชาชน

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1พร้อมด้วย นาง นุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่  1 มาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shieid)

     วันนี้ 28 ม.ค.64 ที่ โรงจอดเรือ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบรี พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1พร้อมด้วย นาง นุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่  1 มาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shieid) โดยมี ผู้บังคัญบัญชา ข้าราชการ ทหารในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 สมาชิกชมรม ภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมในกิจกรรม มีวิทยากรจาก เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาเภสัชอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต มาบรรยายและสาธิตกการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shieid)

     จากสถานการณ์ มีการแพร่ระบาดของโรด COVID-19 รอบใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรด COVID-19 เพียงพอต่อความต้องการ ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) เพื่อมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำลังพลใน ทัพเรือภาคที่ 1 รวมถึงกำลังพลหน่วยเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 1 กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 กลุ่มสมาคมการประมง ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศให้มีมติยกระดับให้พื้นที่ 5 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาตรการป้องกันโรค และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ อีกด้วย

     พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของมทัพเรือภาคที่ 1 ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพระบาดของโรด COVD-19 รอบใหม่ ทำให้กำลังพลในทัพเรือภาคที่ 1 กำลังพลหน่วยเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 1รวมทั้งเจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันในการใช้ชีวิตประจำวันเช่น เจลแอลกอฮอล์ลงมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค(Face Shield) เป็นจำนวนมาก การช่วยเหลือสนับสนุนกันเอื้อเฟื้อต่อกัน อนุเคราะห์กัน ในยามนี้ให้เกิดมรรคผลเป็นรูปธรรม การแบ่งปันอุปกรณ์การป้องกันโรด COVD-19 ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่เดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเป็นพลังบวกอย่าหนึ่ง ที่ทำให้คนเรามีความสุข และมีรอยยิ้มได้ในทุกวัน

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น1 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว1 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.