Connect with us

ข่าวเด่น

กองทัพเรือ จัดฝึกภาคสนาม และทางทะเล ประจำปี 2563

ศรชล.(สอน-ชน) ฝึกปฏิบัติการร่วม ภาคสนาม – ภาคทะเล ประจำปี 63

  พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม  เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ประจำปี 2563 โดยมี กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่า เรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             เมื่อเวลา 09.30 น.(25 ส.ค.63)  พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เดินทางโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ มายังเรือหลวงอ่างทอง ที่จอดอยู่บริเวณอ่าวแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ประจำปี 2563 โดยมี กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่า เรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ภาพรวมของการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 ณ ห้องโถงนายทหารสัญญาบัตร ภายในเรือหลวงอ่างทอง การสาธิตการฝึกในทะเล ประกอบด้วย การฝึกสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสารกัมมันตภาพรังสี (WMD) การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR)  และการขจัดคราบน้ำมันในทะเล (OIL SPILL) 

             พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม  เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 โดยผนวกการฝึกเข้าร่วมในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (CMEX 20)  มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแนวความคิดในการปฏิบัติการและการบัญชาการเหตุ การณ์/การอำนวยการตามสถานการณ์ของ ศรชล. และเพื่อทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล ในการปฏิบัติการร่วม โดยมีกำหนดการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ระหว่างวันที่ 24-27 ส.ค.63 ณ บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) เป็นหน่วยรับผิดชอบ จัดตั้งศูนย์บัญชา การเหตุการณ์ โดยขอรับการสนับสนุนเรือและอากาศยานจากกองทัพเรือ เรือจากกรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ศรชล.ภาค 1 เข้าร่วมการฝึก โดยการฝึกในครั้งนี้เป็นได้ด้วยความเรียบ ร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างยอดเยี่ยม

โต บางแค……….. เรียบเรียง / พงษ์ศักดิ์ พันจังหรีด……… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.