Connect with us

การเมือง

ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ มอบถุงยังชีพ ตามโครงการสงเคราะหฺ์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้วยโอกาส..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มอบหมายให้ นายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนบ่อวิน ตามโครงการสงเคราะหฺ์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้วยโอกาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย

             เมื่อเวลา13.30น.(31พ.ค.2565) ที่กองทุนบ้านเขาหิน หมู่6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มอบหมายให้ นายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  ไปมอบถุงยังชีพ ตามโครงการสงเคราะหฺ์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้วยโอกาสให้กับ  ชุมชนบ่อวิน  โดยในปัจจุบัน จำนวนผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าคนปกติ หรือแม้แต่การประกอบอาชีพก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  

ตลอดจนขาดการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทาง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดย กองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2565ขึ้น  เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลให้แก่ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน ให้ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในชุมชนบ่อวินอีกด้วย 

            โดยในครั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้วยโอกาส จำนวน 40 คน ในชุมชนบ่อวิน โดยมี นายสุทธิ นาคสิน,นายวิมล จันทร์ยิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายอานนท์ สุภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน นายชูชาติ ภู่ทอง ประธานชุมชนบ่อวิน ร่วมกับ นางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นมอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้วยโอกาสในชุมชนบ่อวินในครั้งนี้ ด้วย

โต บางแค ………… เรียบเรียง / ชำนาญ ใจเอื้อ ( โก๊ะ แมวเก้าชีวิต ) …….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.