Connect with us

ข่าวเด่น

ซียูอีแอล รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

คุณพจน์ เฉลิมพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณพรสรรค์ จันทรา ผู้จัดการงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรองมาตรฐานจาก คุณ ลันดาวดี วงค์ประทุม, ผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาดตรวจสอบระบบบริหารงาน และ คุณณัฏฐนันท์ คำทอง

บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ผู้ชำนาญการด้านงานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง การบริหารจัดการโครงการ งานก่อสร้าง และติดตั้งแท่นผลิตปิโตเลียม (EPCI Specialist) อย่างครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทจาก ทูฟ ไรน์แลนด์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมี คุณพจน์ เฉลิมพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณพรสรรค์ จันทรา ผู้จัดการงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรองมาตรฐานจาก คุณ ลันดาวดี วงค์ประทุม, ผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาดตรวจสอบระบบบริหารงาน และ คุณณัฏฐนันท์ คำทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณพจน์ เฉลิมพงศ์ กล่าวว่า “การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศหลักการในการบริหารจัดการคุณภาพของซียูอีแอล เช่น การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร การปรับปรุงและควบคุมกระบวนการดำเนินงาน การตรวจสอบการดำเนินงานย้อนกลับได้ และการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องตามเป้าประสงค์ขององค์กรในการเสริมตำแหน่งผู้นำธุรกิจอีพีซีไอของซียูอีแอล และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่กว้างขึ้นทั่วโลก” ขอบข่ายการรับรองคุณภาพดังกล่าวครอบคลุมในส่วน (1) การออกแบบ วิศวกรรม การจัดหา การก่อสร้าง การติดตั้งนอกชายฝั่ง การเชื่อมต่อ และการทดสอบระบบ งานโครงสร้างและงานวางท่อนอกชายฝั่ง สำหรับงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และ (2) การออกแบบ วิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง งานโครงสร้างกังหันลมนอกชายฝั่ง และโมดูล เมื่อไม่นานนี้ ซียูอีแอลได้ดำเนินการส่งมอบงานโครงสร้างเหล็กเชื่อมต่อฐานราก (Transition Piece) ให้กับหนึ่งในบริษัทพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน โดยสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า และกลายเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ผลิตโครงสร้างเหล็กเชื่อมต่อฐานรากให้กับประเทศไต้หวัน โดยนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของซียูอีแอลที่ได้เข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

บริษัท ซียูอีแอล จำกัด เป็นผู้ชำนาญการด้านงานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง การบริหารจัดการโครงการ งานก่อสร้าง และการติดตั้งแท่นผลิตปิโตรเลียมอย่างครบวงจรชั้นนำระดับโลก รองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานน้ำมันและก๊าซ พลังงานปิโตรเคมี และพลังงานทางเลือกนอกชายฝั่งรายใหญ่ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์และงานบริการของบริษัทประกอบด้วย แท่นหลุมผลิต แท่นผลิต ท่อใต้ทะเล โครงสร้างใต้ทะเล แท่นที่พักอาศัย แท่นเผาก๊าซ โมดูลภาคพื้นดิน โมดูลนอกชายฝั่ง โครงสร้างเหล็กส่วนเชื่อมต่อฐานราก ฐานรากแบบแจคเก็ต และสถานีไฟฟ้านอกชายฝั่ง ซียูอีแอลมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีโรงงานที่มีกำลังการผลิตรวม 50,000 ตันต่อปีอยู่ที่แหลมฉบัง

โต บางแค ……….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.