Connect with us

ข่าวเด่น

สาธุชนแห่ทำบุญ วัดแทบแตก งานกฐินวัดไร่กล้วย ได้เงินเข้าวัดกว่า 3 ล้านบาท..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

            เมื่อเร็วๆนี้ เหล่าบรรดา ศิษย์ยานุศิษย์ พร้อม พี่น้องประชาชนจากทั่วสารทิศ  ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565   ณ  วัดรังษีสุทธาวาส (ไร่กล้วย)  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณพ่อสมศักดิ์ และ คุณเม่นกา กำเนิดสิทธิ์เสรี พร้อมครอบครัว และ คุณสมพจน์  คุณอรุณ  คุณเมษา คุณธวัชชัยคุณยุพารัต จันทร์เดช  คุณพ่อกำธร และ คุณแม่วันดี ยังคง  คุณแม่มณี นวเลิศพร  เป็นประธานดำเนินการ และมี คุณชยพล-คุณเขมจิรา  เมืองแมลงภู่   นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 1 อำเภอศรีราชา ร่วมเป็นประธานอุปถัมถ์  

องค์กฐินที่นำมาทอดที่ วัดรังษีสุทธาวาส (ไร่กล้วย)  ในปีนี้  ได้เงินเข้าวัดบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงินถึง  3,460,120 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)  นอกจากนี้ ภายใน วัดรังษีสุทธาวาส (ไร่กล้วย)   ยังได้มีประชาชน  พ่อค้า  แม่ค้า ห้างร้านต่างๆกว่า 130  ร้านค้า มาจัดโรงทานเลี้ยงอาหารฟรีแก่พี่น้องประชาชนและสาธุชนทั้งหลาย ที่มาร่วมในงานทอดกฐินในครั้งนี้ได้อิ่มท้องกันถ้วนหน้าอีกด้วย  โดยมีสาธุชนและพี่น้องประชาชนจากทั่วสารทิศ เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้กว่า 2,000 คน

พระครูมธุรสธรรมภาณ (หลวงพ่อน้ำหอม) เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส (ไร่กล้วย) รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา  กล่าวว่า  บุญกฐิน เป็นบุญใหญ่ หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง  เป็นกาลทานที่จำกัดด้วยกาลเวลา ทั้งเป็นสังฆทานอันบริสุทธิ์ ที่ถวายแด่หมู่สงฆ์  ยิ่งถ้าได้ทุ่มเททำอย่างสุดกำลัง  ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งแล้ว บุญที่เกิดขึ้น ย่อมมีอานุภาพมากมายมหาศาล  ทำให้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง  และบุญยังส่งผลต่อไปถึงอนาคตกาล  ให้ได้เสวยทิพยสมบัติในวิมาน  เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเลิกยากจน ไปทุกชาติ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน

                        โต  บางแค ………. เรียบเรียง / พรพรรณ  ยางทรัพย์  ( กิ๊ฟ ไม้ด่าง ) ………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.