Connect with us

ข่าวเด่น

จิสด้าผุดไอเดียเจ๋ง คืนผืนป่าฯสู้โควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้รวมไปถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบในหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม ไม่เว้นแม้กระทั่งด้านการศึกษา วิถีชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บางคนต้องทำงานที่บ้าน บางคนต้องยอมจำนนในภาวะตกงาน ทั้งที่ไม่มีทางเลือก ธุรกิจขนาดเล็กหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง แน่นอนสิ่งที่ตามมาคือรายได้ลดลง ขาดรายได้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายประจำวันยังคงเดิม หลายภาคส่วนจึงพยายามช่วยกันหาวิธีที่จะร่วมกันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โดยดำเนินโครงการตามภารกิจเฉพาะภายใต้โครงการคืนป่าให้ประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 1,200 อัตรา เป็นระยะเวลา 5 เดือน  

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการจิสด้า

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการจิสด้า  กล่าวว่า จิสด้า ได้จัดทำโครงการร่วมคืนผืนป่าให้ประชาชน ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นประมาณ 1,200 คน ซึ่งจะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางเว็บไซด์ เพื่อให้ผู้สนใจได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และทางเราจะทำการคัดเลือกคุณสมบัติตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา และไม่จำเป็นว่าคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภูมิสารสนเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทางเราเองเปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และผู้ที่รับคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากทางจิสด้า เพื่อทำการแปลขอบเขตของป่า เพื่อจัดทำข้อมูลรายแปลงจากแผนที่พื้นฐาน (Base Map) ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการแปลขอบเขตป่า เพื่อวิเคราะห์แนวเขตการจัดการพื้นที่ต่อไป

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ กล่าวอีกว่า เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน จะเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานในด้านต่างๆให้กับประชาชนในท้องถิ่น นอกจากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อยอดการพัฒนาตนเองพร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย รวมถึงการต่อยอดในการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของประเทศ

ทั้งนี้ โครงการคืนผืนป่าให้ประชาชน ถือเป็น 1 ในหลายๆ โครงการที่อยู่ภายใต้ “โครงการ อว สร้างงาน” ซึ่ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นมาตรการระยะสั้น 5 เดือน ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปต่อยอดหรือเพิ่มทักษะสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตได้

ยืนยงค์ ยินดีทรง…….. รายงาน      

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.