Connect with us

เศรษฐกิจ

จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของ ท่าเทียบเรือเอฟ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

บริษัท จีพีซี ฯ รับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ ( 29 มกราคม) นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นางรังษิยา กมลพนัส ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบ.เอเซียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ,นางนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และ ชาวบ้านในพื้นที่ศึกษาโครงการ จาก 22 ชุมชน จาก อ.ศรีราชา และ อ.บางละมุง จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางรังษิยา กมลพนัส ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบ.เอเซียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ เป็นโครงการที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาท่าเทียบเรือเอฟ 1 และท่าเทียบเรือเอฟ 2 ในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี สำหรับเป็นท่าเทียบเรือขนส่งตู้สินค้า บนพื้นที่ประมาณ 690 ไร่ ความยาวหน้าท่ารวมทั้ง 2 ท่า ประมาณ 2,000 เมตร การดำเนินโครงการดังกล่าวเข้าข่ายประเภทโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง

ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ระบุให้โครงการท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 300 เมตร ขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ยกเว้นท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือ นางรังษิยา กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามขั้นตอนโดยได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้

ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรายละเอียดโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการศึกษาฯ ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากที่สุด สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ประชาชนจะฝากถึงปัญหาเดิมๆที่จะส่งผลกระทบในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับน้ำทะเล-อากาศ , ปัญหาการจราจรในช่วงการก่อสร้าง , ปริมาณเลนตะกอน ,การตั้งคณะกรรมการร่วมในการติดตามการก่อสร้างโครงการ นอกจากนั้นทางบริษัทฯยังให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนใจในโครงการ สามารถร่วมเสนอแนะความคิดเห็นต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ต่อเนื่องระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 (ต่อเนื่องอีก 15 วันหลังวันประชุมดังกล่าว)

โต บางแค ……… เรียบเรียง

เจิดศักดิ์ แสงทองเจริญ ( น้อย บางกอกโพสต์)

ปภิณวิช  ศรีสรวล ( รุติ วิถีชุมชนคนสร้างเมือง ……… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.