Connect with us

เศรษฐกิจ

คลินิกสมิติเวชบ่อวิน ตอกย้ำบทบาทผู้นำ ในการให้บริการด้านสุขภาพ แบบเข้าถึงชุมชน..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

คลินิก สมิติเวช บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตอกย้ำบทบาทในฐานะ ผู้ริเริ่มการให้บริการด้านสุขภาพแบบเข้าถึงชุมชน มั่นใจ.. พร้อมรองรับการขยายตัวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย..

            นพ.ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และ สมิติเวชชลบุรี เปิดเผยว่า  สมิติเวช ให้บริการดูแลสุขภาพ ทั้งการรักษาและการป้องกันเชิงรุก ก่อนที่จะเกิดโรคภายใต้นโยบาย  ‘เราไม่อยากให้ใครป่วย’ เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออกมีสุขภาพที่แข็งแรง ล่าสุดปรับโฉม คลีนิคสมิติเวช บ่อวิน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับบริการชาวจีนในพื้นที่ภาคตะวันออกสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในช่วงเวลาที่เราทุกคนต่างตระหนักดีว่า สุขภาพ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด

            “ สมิติเวช ศรีราชา เน้นนโยบายป้องกันสุขภาพเชิงรุกให้แก่ผู้คนในพื้นที่ รวมถึงผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” 

นพ.ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และ สมิติเวชชลบุรี  ยังได้กล่าวถึงความพร้อมด้านศักยภาพการบริการ โดยใช้ระบบ Telemedicine เพื่อเพิ่มความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพให้แก่คนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก  “เพื่อให้คนไข้ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  โดยคลีนิคที่บ่อวิน จะเป็นศูนย์ดูแลเมื่อเจ็บป่วย  ฉุกเฉิน รองรับกลุ่มคนทำงานชาวจีน ที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น  เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ  จึงเป็นพื้นที่สำคัญที่ทางสมิติเวชให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่ทำงานในพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ……. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.