Connect with us

ข่าวเด่น

คณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชลบุรี เพื่อนำข้อมูลเสนอ ครม.สัญจร ที่ระยอง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ครม. เตรียมจะเดินทางไปประชุม ครม. นอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ใน วันที่ 24-25 ส.ค. 2563 ที่ จังหวัดระยอง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563ที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ครม.เตรียมจะเดินทางไปประชุม ครม. นอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ในวันที่ 24-25 ส.ค. 2563 ที่ จังหวัดระยอง โดยมีกำหนดคือ วันที่ 24 ส.ค. ลงพื้นที่พบประชาชน และวันที่ 25 ส.ค. เป็นการประชุม ครม.


นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                         ในการนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 และ ราชกาลที่ 10 ทรงต่อยอดสืบสาน ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นว่า กศน.และศูนย์ฝึกต้องร่วมกันพัฒนาศูนย์ฝึกที่มีอยู่ทั่วประเทศในการกำกับดูแลของ กศน.กระทรวงศึกษาธิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและผูเรียน กศน. ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สัมผัสเห็นความทุ่มเทของบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น กู๊ดพาร์ทเนอร์ซิปของกศน.ทั้งประชาชน สถานศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งนี้กศน.กระทรวงศึกษาธิการมรศูนย์ลักษณะนี้อยู่ทั่วประเทศ จะเป็นแนวทางกระทรวงศึกษาธิการและกศน.จะทำศูนย์ฝึกที่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ได้พัฒนาเพื่อสอดรับกับนโยบาย พัฒนาอย่างยังยืนของรัฐบาลและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด


นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                         ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากไก่พื้นเมืองเป็นเป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ซึ่งไก่พื้นเมืองแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถขยายพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูของเกษตรกรในชนบท สามารถหากินเองได้ตามธรรมชาติ ชาวบ้านอาศัยไก่เป็นแหล่งอาหารโปรตีน และสร้างรายได้ในครัวเรือน ไก่พื้นเมืองจึงเหมาะที่จะทำการอนุรักษ์ และพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดประเทศกัมพูชา ต้องการไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวต่อวัน ดังนั้นจึงได้เน้นย้ำให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอเร่งดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเรื่องให้ ธ.ก.ส. อนุมัติปล่อยเงินกู้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและให้เกษตรกรได้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย


ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  

                         ส่วน ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อำเภอนิคมพัฒนา-ปลวกแดง-บางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ มูลค่าโครงการกว่า 976 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 28 กรกฎาคม 2562 – 24 มิถุนายน 2563 หรือ 698 วัน ซึ่งความคืบหน้าโครงการ ตามผลงานก่อสร้างปัจจุบันอยู่ที่ 6.43% โดยมีนายภูชัย สัปปพันธ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง 1 เป็นผู้บรรยายสรุป

                         สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการเพื่อขยายพื้นที่บริการน้ำประปาให้ทั่วถึง และเพียงพอในพื้นที่อำเภอศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียง และขยายท่อส่งน้ำให้มีกำลังเหมาะสมกับกำลังการผลิต มีขนาดปริมาณท่อจ่ายน้ำเพียงพอต่อการจ่ายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของ  EEC ในพื้นที่ อำเภอศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียง ตามการขยายตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ครัวเรือน คาดว่าจะบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 101,000 ครอบครัว รวมทั้งรองรับกับความต้องการใช้น้ำของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจภาคตะวันออกอีกด้วย

                         นอกจากนี้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมายัง สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรีบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามโครงการประกันรายได้ (มันสำปะหลัง-ยางพารา) และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรอัจฉริยะ (SMART FARM) ก่อนเดินทางไปร่วมประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดระยองต่อไป

ปริญญา เทศสวัสดิ์ …….. ภาพข่าว

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.