Connect with us

ข่าวเด่น

คณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชลบุรี เพื่อนำข้อมูลเสนอ ครม.สัญจร ที่ระยอง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ครม. เตรียมจะเดินทางไปประชุม ครม. นอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ใน วันที่ 24-25 ส.ค. 2563 ที่ จังหวัดระยอง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563ที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ครม.เตรียมจะเดินทางไปประชุม ครม. นอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ในวันที่ 24-25 ส.ค. 2563 ที่ จังหวัดระยอง โดยมีกำหนดคือ วันที่ 24 ส.ค. ลงพื้นที่พบประชาชน และวันที่ 25 ส.ค. เป็นการประชุม ครม.


นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                         ในการนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 และ ราชกาลที่ 10 ทรงต่อยอดสืบสาน ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นว่า กศน.และศูนย์ฝึกต้องร่วมกันพัฒนาศูนย์ฝึกที่มีอยู่ทั่วประเทศในการกำกับดูแลของ กศน.กระทรวงศึกษาธิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและผูเรียน กศน. ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สัมผัสเห็นความทุ่มเทของบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น กู๊ดพาร์ทเนอร์ซิปของกศน.ทั้งประชาชน สถานศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งนี้กศน.กระทรวงศึกษาธิการมรศูนย์ลักษณะนี้อยู่ทั่วประเทศ จะเป็นแนวทางกระทรวงศึกษาธิการและกศน.จะทำศูนย์ฝึกที่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ได้พัฒนาเพื่อสอดรับกับนโยบาย พัฒนาอย่างยังยืนของรัฐบาลและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด


นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                         ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากไก่พื้นเมืองเป็นเป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ซึ่งไก่พื้นเมืองแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถขยายพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูของเกษตรกรในชนบท สามารถหากินเองได้ตามธรรมชาติ ชาวบ้านอาศัยไก่เป็นแหล่งอาหารโปรตีน และสร้างรายได้ในครัวเรือน ไก่พื้นเมืองจึงเหมาะที่จะทำการอนุรักษ์ และพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดประเทศกัมพูชา ต้องการไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวต่อวัน ดังนั้นจึงได้เน้นย้ำให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอเร่งดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเรื่องให้ ธ.ก.ส. อนุมัติปล่อยเงินกู้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและให้เกษตรกรได้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย


ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  

                         ส่วน ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อำเภอนิคมพัฒนา-ปลวกแดง-บางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ มูลค่าโครงการกว่า 976 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 28 กรกฎาคม 2562 – 24 มิถุนายน 2563 หรือ 698 วัน ซึ่งความคืบหน้าโครงการ ตามผลงานก่อสร้างปัจจุบันอยู่ที่ 6.43% โดยมีนายภูชัย สัปปพันธ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง 1 เป็นผู้บรรยายสรุป

                         สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการเพื่อขยายพื้นที่บริการน้ำประปาให้ทั่วถึง และเพียงพอในพื้นที่อำเภอศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียง และขยายท่อส่งน้ำให้มีกำลังเหมาะสมกับกำลังการผลิต มีขนาดปริมาณท่อจ่ายน้ำเพียงพอต่อการจ่ายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของ  EEC ในพื้นที่ อำเภอศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียง ตามการขยายตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ครัวเรือน คาดว่าจะบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 101,000 ครอบครัว รวมทั้งรองรับกับความต้องการใช้น้ำของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจภาคตะวันออกอีกด้วย

                         นอกจากนี้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมายัง สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรีบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามโครงการประกันรายได้ (มันสำปะหลัง-ยางพารา) และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรอัจฉริยะ (SMART FARM) ก่อนเดินทางไปร่วมประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดระยองต่อไป

ปริญญา เทศสวัสดิ์ …….. ภาพข่าว

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.