Connect with us

ข่าวเด่น

กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี มอบเงินสบทบ กองทุนหลักประกันความเสียหายฯต่อสิ่งแวดล้อมฯโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะ ที่ 3

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดย ทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ 

เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ  รับมอบเงิน จาก กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี  Mr. Sun Yanmao ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล 

วันนี้ (7 พ.ค.) เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ  รับมอบเงิน จาก กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี  Mr. Sun Yanmao ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล  เพื่อสบทบเข้ากองทุน กองทุนเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังฯ ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1  เพื่อเป็นเงินสำรอง จ่ายในการเยียวยา ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นางนวรจ ใจดี ผู้อำนวยการกองการเงิน และ นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมรับมอบเงิน ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

เรือเอกกานต์ เมนรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง   เผยว่า มูลนิธิชุมชน – ท่าเรือร่วมใจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)  ระยะที่ 3 และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบ ทลฉ. จำนวน 39 ชุมชน อีกทั้งเป็นไปตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (EHIA) โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเมื่อเกิดผลกระทบจากโครงการฯ ทั้งนี้ ได้มีการ จะจัดตั้งกองทุน รวม 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง และกองทุนเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบของโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 1-3 

โดยในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายดี ที่ กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ได้มอบเงินสบทบ เข้ากองทุนฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการ EHIA ก่อนที่ผู้รับเหมาก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เข้าดำเนินการก่อสร้าง จะต้องนำเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นหลักประกัน เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากกระทบจากการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล เป็นผู้สมทบเงินเข้ากองทุนร้อยละ 0.25 ของมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ  ซึ่งกองทุนฯดังกล่าว จะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ชาวชุมชนโดยรอบท่าเรือเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถมาขอรับการเยียวยาโดยตรงที่มูลนิธิฯ ได้ทันที เป็นการขอรับความช่วยเหลือที่สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก

โต บางแค ………. เรียบเรียง / เด็กสิงห์ …………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.