Connect with us

ข่าวเด่น

กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี มอบเงินสบทบ กองทุนหลักประกันความเสียหายฯต่อสิ่งแวดล้อมฯโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะ ที่ 3

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดย ทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ 

เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ  รับมอบเงิน จาก กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี  Mr. Sun Yanmao ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล 

วันนี้ (7 พ.ค.) เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ  รับมอบเงิน จาก กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี  Mr. Sun Yanmao ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล  เพื่อสบทบเข้ากองทุน กองทุนเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังฯ ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1  เพื่อเป็นเงินสำรอง จ่ายในการเยียวยา ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นางนวรจ ใจดี ผู้อำนวยการกองการเงิน และ นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมรับมอบเงิน ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

เรือเอกกานต์ เมนรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง   เผยว่า มูลนิธิชุมชน – ท่าเรือร่วมใจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)  ระยะที่ 3 และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบ ทลฉ. จำนวน 39 ชุมชน อีกทั้งเป็นไปตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (EHIA) โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเมื่อเกิดผลกระทบจากโครงการฯ ทั้งนี้ ได้มีการ จะจัดตั้งกองทุน รวม 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง และกองทุนเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบของโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 1-3 

โดยในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายดี ที่ กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ได้มอบเงินสบทบ เข้ากองทุนฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการ EHIA ก่อนที่ผู้รับเหมาก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เข้าดำเนินการก่อสร้าง จะต้องนำเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นหลักประกัน เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากกระทบจากการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล เป็นผู้สมทบเงินเข้ากองทุนร้อยละ 0.25 ของมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ  ซึ่งกองทุนฯดังกล่าว จะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ชาวชุมชนโดยรอบท่าเรือเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถมาขอรับการเยียวยาโดยตรงที่มูลนิธิฯ ได้ทันที เป็นการขอรับความช่วยเหลือที่สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก

โต บางแค ………. เรียบเรียง / เด็กสิงห์ …………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.