Connect with us

เศรษฐกิจ

การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งฯ โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม

 วันนี้ ( 9 ก.ย. 65)    เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมประสารราชกิจ 1 โรงแรม THE COP Seminar &

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  กล่าวรายงานว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจขึ้นในระยะยาว หากพบว่า โครงการก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่เพิ่มเติมดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้บริการท่าเรือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง จึงได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมอ่าวบางละมุง นาเกลือ และหาดพัทยา และกำหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้น เพื่อชี้แจงแผนการสำรวจ และรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสำรวจ และการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบผลการศึกษาหลังการสำรวจและรับฟังเสนอแนะ

      นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง  เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า การศึกษาครั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่จะนำไปสู่การยอมรับร่วมกัน ถือว่า การประชุมสัมมนาในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้รับทราบผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง คณิตศาสตร์ อีกทั้ง ยังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำ รายงานการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็ว และทิศทางของกระแสน้ำ ด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง (คนซ้าย)

      สำหรับความเป็นมาของโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทาง ของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เนื่องจาก โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่อง จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยมีพื้นที่ในการถมทะเล เพื่อก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ประมาณ 3,375 ไร่ ซึ่งโครงการนี้ มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างรุนแรง (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 แล้ว

                     ทั้งนี้ การประชุมสัมมนา โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการศึกษาภายหลังการสำรวจ รวมทั้ง เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็ว และทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงแผนการสำรวจ และรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสำรวจ และการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบผลการศึกษาหลังการสำรวจ และรับฟังเสนอแนะ อีกด้วย

โต บางแค ………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จัดพิธีลงนาม MOU 7 ภาคี กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศรีราชา..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ตามคาด.. “น้องเจน” เจนนิเฟอร์ พาร์คิน คว้ามงกุฎ ธิดาสับปะรดศรีราชา ประจำปี 2567 ไปครองได้สำเร็จ สวย เก่ง ไหวพริบดี..

สังคมทั่วทิศ2 สัปดาห์ ago

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ จำลองสถานการณ์ เสมือนเหตุการณ์จริง..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“เจ๊สำเนา” การันตี สับปะรดศรีราชา  มีคุณภาพ หวานฉ่ำ ไม่แพ้สับปะรดที่อื่นอย่างแน่นอน..

เศรษฐกิจ3 สัปดาห์ ago

เกษตรชลฯ จับมือ แปซิฟิคฯ เนรมิต สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ กับงาน “แปซิฟิค ฟลอร่า 2024”..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.