Connect with us

เศรษฐกิจ

การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งฯ โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม

 วันนี้ ( 9 ก.ย. 65)    เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมประสารราชกิจ 1 โรงแรม THE COP Seminar &

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  กล่าวรายงานว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจขึ้นในระยะยาว หากพบว่า โครงการก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่เพิ่มเติมดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้บริการท่าเรือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง จึงได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมอ่าวบางละมุง นาเกลือ และหาดพัทยา และกำหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้น เพื่อชี้แจงแผนการสำรวจ และรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสำรวจ และการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบผลการศึกษาหลังการสำรวจและรับฟังเสนอแนะ

      นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง  เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า การศึกษาครั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่จะนำไปสู่การยอมรับร่วมกัน ถือว่า การประชุมสัมมนาในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้รับทราบผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง คณิตศาสตร์ อีกทั้ง ยังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำ รายงานการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็ว และทิศทางของกระแสน้ำ ด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง (คนซ้าย)

      สำหรับความเป็นมาของโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทาง ของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เนื่องจาก โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่อง จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยมีพื้นที่ในการถมทะเล เพื่อก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ประมาณ 3,375 ไร่ ซึ่งโครงการนี้ มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างรุนแรง (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 แล้ว

                     ทั้งนี้ การประชุมสัมมนา โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการศึกษาภายหลังการสำรวจ รวมทั้ง เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็ว และทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงแผนการสำรวจ และรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสำรวจ และการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบผลการศึกษาหลังการสำรวจ และรับฟังเสนอแนะ อีกด้วย

โต บางแค ………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
การเมือง1 สัปดาห์ ago

นายกฯพัทยา ควง ‘บอย-ปกรณ์’ เปิดตัววัคซีนโดวิด-19 XBB รุ่นล่าสุด แห่งแรกในประเทศไทย..

ข่าวเด่น1 สัปดาห์ ago

ท.เมืองศรีราชา เปิดคลินิกแพทย์แผนไทย อีกหนึ่งทางเลือก สำหรับประชาชน..

คอลัมน์พระเครื่องภูธร2 สัปดาห์ ago

เชิญชวนร่วม 3 พิธีใหญ่ ปลุกเสกวัตถุมงคล บูชาทวยเทพ-พระธรรมบาล 24 พระองค์..

สังคมทั่วทิศ3 สัปดาห์ ago

ตำรวจบางละมุง จับมือ ฝ่ายปกครองฯ ลงพื้นที่รณรงค์ เฝ้าระวังหลอกแจกอังเปาออนไลน์ หลังพบมีประชาชนตกเป็นเหยื่อ สูญเงินเกลี้ยงบัญชีไปเป็นจำนวนมาก..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ยุทธการ “เด็ดปีก”วงจรนรก! บุกค้นรัง “เบี้ยเดินยา”รวบได้คาบ้าน..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.