Connect with us

กีฬา

กลุ่มไทยออยล์-เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำ สานต่อโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ”..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

กลุ่มไทยออยล์และเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมมือกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ต่อเนื่องปีที่ 5 ส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำให้เยาวชนแหลมฉบังและบุตรหลานพนักงานกลุ่มไทยออยล์ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ว่ายน้ำเป็น และลดความสูญเสียจากการจมน้ำ

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เปิดโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ณ สระว่ายน้ำ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี คุณเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับ คุณสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และ พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และ ประธานบริหารโครงการพิเศษ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

คุณเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มไทยออยล์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากการจมน้ำของเยาวชนในพื้นที่ เนื่องจาการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการสอนว่ายน้ำในโรงเรียนน้อยมาก และไม่ได้เป็นทักษะบังคับที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีการริเริ่มและดำเนินโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อายุ 6 – 15 ปี ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำกับครูสอนว่ายน้ำที่เป็นบุคลากรของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยจัดให้มีการฝึกสอนการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาวะให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ สำหรับปีนี้ มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน

สำหรับโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ปีที่ 5 ประจำปี 2567 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 9เดือน ตั้งแต่ มกราคม ถึง กันยายน 2567 จัดการสอนว่ายน้ำโดยแบ่งการสอนให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 6 –15 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา การจัดการเรียนจำนวน 10 ชั่วโมง โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้การช่วยชีวิตทางน้ำให้กับเยาวชนเพื่อเอาชีวิตรอดและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงปิดเทอม ตามเกณฑ์ชี้วัดของหลักสูตรที่กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยตั้งแต่ปี 2563-2566 มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน

โต บางแค ……. เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ศรีราชา ………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.