Connect with us

สังคมทั่วทิศ

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมชุมชน จัดหล่อเทียนพรรษาฯรับปี 63

   นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 

                    นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  เผยว่า ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม  ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาฬสาหบูชา และวันเข้าพรรษา ทางกลุ่มไทยออยล์จึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาสามัคคีขึ้น โดย ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยโตไกคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด  พร้อมด้วย 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น

โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมงานด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  ซึ่งในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาสามัคคี 10 ชุมชนขึ้น เพื่อนำไปถวายวัดในชุมชนทั้ง 10 ชุมชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการจรรโลงพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับประชาชนในพื้นที่

                      แต่เนื่องจากปีนี้ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  กลุ่มไทยออยล์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดยให้ชาวชุมชน พนักงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ได้ทยอยเข้ามาหล่อเทียนพรรษาที่ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน เป็นเวลากว่า 2 อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 26 มิ.ย. 63 เพื่อลดความแออัด และจัดให้มีการคัดกรองและเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19   โดยจะนำเทียนที่ประชาชนร่วมใจกันหล่อนี้ไปมอบให้แก่วัดในชุมชนในวันที่ 3 ก.ค.63 เพื่อให้ทางวัดได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษาต่อไป

ทีมงานสุดสวยสุดหล่อกลุ่มไทยออยล์……………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.